top of page

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น - คลอง 6

สถานที่ก่อสร้าง : อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

พื้นที่ใช้สอย : 214 ตร.ม.

  • Line
  • Facebook
  • Instagram

ภาพเรนเดอร์

การเรนเดอร์ภาพบ้านเสมือนจริง

ก่อสร้างจริง

ภาพถ่ายอัพเดท การก่อสร้างหน้างาน

bottom of page