top of page

สถานที่ก่อสร้าง : เขตธัญบุรี จ.ปทุมธานี

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น - คลองหกธัญบุรี

พื้นที่ใช้สอย : 214 ตร.ม.

  • Line
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page