top of page
หลังที่4.png

New Modern F1

พื้นที่ใช้สอย :

ขนาดของที่ดิน :

ราคราเริ่มต้นที่ :

181 ตารางเมตร

45.25 ตารางวา

2.8X ล.บ.

ส่วนประกอบของบ้าน :

  • 2 ห้องนอน

  • 2 ห้องน้ำ

  • ส่วนนั่งเล่น

  • ห้องครัว

  • ส่วนซักรีด

  • ส่วนระเบียง

  • ที่จอดรถ 2 คัน

  • ห้องเก็บของ

bottom of page